Vynasdažniausiai visoje, plačiai aprašytoje, pasaulio istorijoje minimas gėrimas... Ir mokslas ir menas, tai puoselėjama patirtis, pojūčiais išgyvenama išraiška dabarties, praeities ir ateities, kurių suvokimaskontekstualus... Tai menas gyventi kartu. Kintantis keičiantis.


SAVAITĖS IŠMINTIS (...)

“(...)- Aš palinkau jam virš peties ir stebėjau, kaip jis skaito iš didelių kiniškų varnų pėdų. - Lipu į Šaltąjį kalną taku, Šaltojo kalno takas driekiasi vis tolyn, ilgą tarpeklį užkimšo nuobiros, akmenys, štai platus upelis ir rūko apgaubta žolė, samanos slidžios, nors lietaus nebuvo, pušis dainuoja, nors nėra vėjo, kas peršoks pasaulio saitus ir pasėdės su manimi tarp baltų debesų?”

- Oho.

- Aišku, aš taip pats išverčiau, matai, kiekvienoje eilutėje yra po penkis ženklus, taigi turiu įterpti vakarietiškų prielinksnių, artikelių ir panašiai.

- O kodėl neverti taip, kaip yra: penki ženklai – penki žodžiai? Štai šie pirmi penki, ką jie reiškia?

- Ženklas “lipti”, ženklas “į viršų”, ženklas “šaltas”, ženklas “kalnas” ir ženklas “takas”.

- Taigi ir išversk: “Lipu į šaltąjį kalną taku”.

- Aha, o ką tada daryti su ženklais “ilgas”, “tarpeklis”, “užkimšo”, “griūtis” ir “akmenys”?

- Kur?

- Trečia eilutė. Tada reikėtų skaityti: “Ilgas tarpeklis dūsta nuo griūties akmenų”.

- Juk taip netgi geriau!

- Na, taip, galvojau apie tai, bet tam turi pritarti kinų kalbos specialistai čia, universitete, ir reikia, kad angliškai būtų aišku.

- Brolau, kaip puiku, - pasakiau žvalgydamasis po jo trobelę, - sėdi čia sau ramiai šią tylią valandą, skaitai vienui vienas, akiniai ant nosies...

- Štai ką pasakysiu, Rėjau, kopiam kartu į kalnus. (…).”

Jack Kerouac


VALIA GĖRĖTIS

Pajūryje, prie Kuršių marių, Klaipėdoje, restauruotame XVIII a. sandėlio pastate, kuriame nuolat vyko veiksmas, taurei vyno kviečiame į „MICHAELSON boutique HOTEL“...