Vynas - dažniausiai visoje, plačiai aprašytoje, pasaulio istorijoje minimas gėrimas... Ir mokslas ir menas, tai puoselėjama patirtis, pojūčiais išgyvenama išraiška dabarties, praeities ir ateities, kurių suvokimas tampa subjektyvus... Kintantis keičiantis.

Vynui reikia skirti laiko. Siūlome iš kartos į kartą perduodamas žinias.


SAVAITĖS IŠMINTIS

„Žmogus gali būti pesimistiškas deterministas prieš pietus ir optimistiškai tikintis valios laisve po jų.“ Aldous Huxley