Vynasdažniausiai visoje, plačiai aprašytoje, pasaulio istorijoje minimas gėrimas... Ir mokslas ir menas, tai puoselėjama patirtis, pojūčiais išgyvenama išraiška dabarties, praeities ir ateities, kurių suvokimaskontekstualus... Tai menas gyventi kartu. Kintantis keičiantis.


SAVAITĖS IŠMINTIS

„Didūs dalykai padaromi, kai susitinka žmonės ir kalnai...“ William Blake