BENDROS NUOSTATOS

EL. PARDUOTUVĖJE PATVIRTINTAS IR APMOKĖTAS UŽSAKYMAS

 

  1. Elektroninėje parduotuvėje patvirtintas ir apmokėtas užsakymas pristatomas per 1 – 2 dienas, legaliu laiku. Užsakymo pristatymo įkainis įskaičiuojamas užsakymo apmokėjimo metu. Patvirtindami vyno užsakymą nurodykite tikslų adresą ir užsakymą priimančio asmens kontaktus, pateikiamus kurjeriui.

  2. Fermentuotus alkoholinius gėrimus Lietuvos Respublikoje turi teisę įsigyti asmenys, kuriems virš 20 metų. Patvirtintą ir apmokėtą užsakymą įteikiantis asmuo turi teisę pareikalauti jį priimančio asmens pateikti dokumentą, patvirtinantį identitą ir amžių.

  3. Tuo atveju, kai priėmęs prekes Pirkėjas pastebi neatitikimą su patvirtintu užsakymu, turi teisę nedelsiant (ne vėliau kaip per 24 val.) apie tai informuoti raštu, el. paštu info@vynovalanda.com, nurodant užsakymo numerį, grąžinimo priežastį, neatitikimą įrodančias nuotraukas. Pardavėjas, įvertinęs gautą elektroninį laišką, nedelsiant (ne vėliau kaip per 24 val.) įsipareigoja susisiekti su Pirkėju ir tuo atveju, kai prašymas yra tenkinamas, padengti užsakymą neatitinkančių prekių grąžinimo išlaidas ir grąžinti už jas sumokėtus pinigus per 1 – 2 d. dienas nuo jų gavimo datos. Pardavėjas pasilieka teisę visų pirma pasiūlyti Pirkėjui pakeisti užsakymą neatitinkančias prekes užsakymą atitinkančiomis prekėmis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsniu.

  4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Lietuvos Respublikos Mažmeninės prekybos taisyklėmis, visi nesutarimai, kilę dėl jų vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos Įstatymų nustatyta tvarka. Patirti nuostoliai atlyginami Lietuvos Respublikos Teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias nuostatas ir taisykles vykdymo tik tuo atveju, kai jų įvykdyti neįmanoma dėl nuo Šalių valios ir galimybių nepriklausančių aplinkybių.

 

PRIVATUMAS IR ATSISKAITYMAS EL. PARDUOTUVĖJE

 

  1. Naudojantis ir diegiant elektronines paslaugas Lietuvoje privaloma laikytis Lietuvos Respublikos Paslaugas reglamentuojančių teisės aktų, Lietuvos Respublikos Teisės aktų, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso.

  2. Patvirtindamas ir apmokėdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas patvirtina susipažinimą ir sutikimą su bendrosiomis taisyklėmis, reglamentuojančiomis jam priklausančią asmeninę informaciją, ir yra atsakingas už elektroninėje parduotuvėje pateiktų asmeninių duomenų teisingumą.

  3. Pardavėjas yra atsakingas už Pirkėjo asmeninių duomenų neatskleidimą tretiesiems asmenims, laikantis Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymo.

  4. Atsiskaitymas elektroninėje parduotuvėje vykdomas įdiegta PayPal platforma.