PRIVATUMAS IR ATSISKAITYMAS EL. PARDUOTUVĖJE

 

  1. Naudojantis ir diegiant elektronines paslaugas Lietuvoje privaloma laikytis Lietuvos Respublikos Paslaugas reglamentuojančių teisės aktų, Lietuvos Respublikos Teisės aktų, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso.

  2. Patvirtindamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas patvirtina susipažinimą ir sutikimą su bendrosiomis taisyklėmis, reglamentuojančiomis jam priklausančią asmeninę informaciją.

  3. Pardavėjas yra atsakingas už Pirkėjo asmeninės informacijos neatskleidimą tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra pilnai atsakingas už elektroninėje parduotuvėje pateiktų asmeninių duomenų teisingumą. Kai Pirkėjas pateikia neteisingus duomenis, Pardavėjas turi teisę pareikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo, laikantis Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymo.

  4. Atsiskaitymas elektroninėje parduotuvėje vykdomas įdiegta PayPal platforma. Prekių kainos nurodomos eurais su PVM.