...JŲ PASLAPTYS... AŠTUONIOS

Paskelbė VYNO VALANDA

Baigiantis kovui, kviesdami vyno taurei, kviečiame lėtai, nesunkiai kelionei: į pasaką „Juodoji tetulė“, iš knygos «Nemuno šalies pasakos», kurios autorius Petras Cvirka.

 

„Kartą gyveno tokia moteriškė. Ji turėjo tris dukteris. Viena verpė, antra audė, o jauniausioji vis verkė, kad ją motina panešiotų. Nusibodo motinai nešioti dukrelę, ji ir sako jai:

– Eik pas juodąją tetulę, tegul ji tave nešioja.

Išėjo mergaitė ir eina pas juodąją tetulę.

Ėjo, ėjo, susitiko raudoną vyrą. Vyras klausia jos:

– Kur tu eini?

– Einu pas juodąją tetulę.

Ėjo, ėjo ir sutiko baltą vyrą. Tas vyras vėl jos klausia:

– Kur eini, mergele?

– Einu pas tetulę.

Ėjo, ėjo, sutiko juodą vyrą. Juodas vyras jos klausia:

– Kur eini?

– Einu pas tetulę.

Beeidama priėjo beržyną. Išėjus iš beržyno, pasuko per kviečių lauką, paskum perėjo takučiu suartą dirvą, iš dirvos įsuko į pievą, ir vis nebuvo matyti tetulės namų. Užėjo lietus, permerkė mergytę, už miškų pasirodė vaivorykštė, o ji vis ėjo. Vakare priėjo du ežerus – persikėlė per juos ir įėjo į tetulės kiemą.

Tetulė klausia:

– Ką tu matei ateidama?

– Pirmiausia mačiau raudoną vyrą.

– Tai buvo mano rytas, rytas, – sako tetulė.

– Paskum, – sako mergaitė, – aš sutikau baltą vyrą.

– Tai buvo mano diena, diena...

– Paskum aš sutikau juodą vyrą, – sako mergaitė.

– Tai buvo mano naktis, naktis.

– Paskum, – sako mergaitė, – mačiau beržyną.

– Tai mano marškiniai.

– Paskum mačiau kviečių lauką.

– Tai mano plaukai. O ką dar matei?

– Paskum mačiau suartą dirvą.

– Tai mano blakstienos, – sako tetulė. – O ką dar matei?

– Mačiau, tetule, gražią pievą...

– Tai mano prijuostė, – sako tetulė ir vėl klausia: – O ką dar matei?

– Mačiau vaivorykštę.

– Tai mano juosta. O ką dar matei?

– Priėjau du ežerus, tetule.

– Tai mano akys, akelės. O ko tu atėjai?

– Noriu, kad tu mane panešiotum.

– Mažute mano, juk aš tave rytą vakarą nešioju.

– Tai gal tu ne mano tetulė?

– Aš tavo tetulė – juodoji žemelė.“

Vyno valanda kovas

 


Bendrinti šį įrašą← Senesnis įrašas Naujesnis įrašas →